Direct contact opnemen?

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor het volgende:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze producten en diensten;
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
  • De inhoud van deze pagina kan zonder kennisgeving wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

E-mail, mailing lists

Een opgegeven email adres wordt gebruikt om gebruikers in staat te stellen om in te loggen en stelt ons in staat om u berichten te sturen.

Wachtwoorden

Gebruikerswachtwoorden worden gebruikt om in te loggen. De gebruiker wordt aangeraden een goed wachtwoord te kiezen en het niet aan derden mee te delen. Niemand zal uw wachtwoord direct of indirect doorgeven.

Cookies

De software maakt gebruik van tijdelijke cookies als u de website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U hoeft deze cookie niet te accepteren en de cookie wordt verwijderd als u uw browser sluit.

Serverlogs

Elke keer als u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Het is niet de bedoeling identificeerbare informatie hiervan te gebruiken. Met behulp van de logs worden met behulp van programmatuur statistieken gemaakt. De ruwe gegevens worden niet publiekelijk gemaakt en i.h.a. na twee weken fysiek verwijderd.

De logdata worden soms gebruikt door de ontwikkelaars om problemen op te lossen en slechte 'webspiders' van de site te verwijderen. In gevallen van ernstig misbruik, worden de logs ook gebruikt om de gebruiker te achterhalen.

Gegevens delen met derde partijen

Er zal geen privé-informatie, zoals e-mailadressen, met derde partijen worden gedeeld of aan hen worden verkocht, tenzij u daarvoor expliciet toestemming geeft. Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat bij wettelijke dwang persoonsgegevens moeten worden verstrekt, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Gegevensbeveiliging

Er worden passende maatregelen (technisch en organisatorisch) genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig)
Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de risico's, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Een ogenblik geduld...
9.6 43 beoordelingen
Route Info Ads is in de hele wereld bereikbaar via onze website. Bel of stuur een email als je ons wilt bereiken.